Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Stargardzie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Odpowiedź na petycję Monika Rybicka 2021-10-21 11:44:47
Petycja mieszkańców wsi Kurcewo w sprawie zainstalowania progów zwalniających, znaku poziomego lub pionowego A-17 oraz innych rozwiązań mających na celu uspokojenie ruchu w miejscowości Kurcewo. Monika Rybicka 2021-10-21 11:44:21
Zarządzenie Nr 101/21 z dnia 20 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości Skarbu Państwa Anna Kamińska-Bryła 2021-10-21 08:47:18
Zarządzenie Nr 100/21 z dnia 12 października 2021 r. Anna Kamińska-Bryła 2021-10-21 08:45:21
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie na lata 2021 - 2023 Natalia Szarżanowicz 2021-10-19 15:08:38
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok Natalia Szarżanowicz 2021-10-19 15:08:14
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie na lata 2021 - 2023 Natalia Szarżanowicz 2021-10-19 15:07:48
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Natalia Szarżanowicz 2021-10-19 15:07:05
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Stargardzkiego za rok szkolny 2020/2021" Natalia Szarżanowicz 2021-10-19 15:06:24
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Stargardzkiego za rok szkolny 2020/2021" Natalia Szarżanowicz 2021-10-19 15:05:59
Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr XXX/388/21 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 r. Natalia Szarżanowicz 2021-10-19 15:05:36
Projekt uchwały w sprawie ustalenia na rok 2022 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu Natalia Szarżanowicz 2021-10-19 15:04:56
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2022 Natalia Szarżanowicz 2021-10-19 15:04:08
Projekty uchwał XXXII sesji Rady Powiatu - 19.10.21 r. Natalia Szarżanowicz 2021-10-19 15:03:06
Porządek obrad XXXII sesji Rady Powiatu Stargardzkiego w dniu 27 października 2021 r. Natalia Szarżanowicz 2021-10-19 14:59:19
Treść ogłoszenia Monika Rybicka 2021-10-19 13:46:09
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Monika Rybicka 2021-10-19 13:44:20
Treść ogłoszenia Monika Rybicka 2021-10-19 13:43:37
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Monika Rybicka 2021-10-19 13:43:20
Kwestionariusz osobowy Monika Rybicka 2021-10-19 13:43:08
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - dokument usunięty Monika Rybicka 2021-10-19 13:42:15
Treść ogłoszenia - dokument usunięty Monika Rybicka 2021-10-19 13:42:11
STAROSTA STARGARDZKI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO SPECJALISTA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ CENTRUM w ramach projektu nr: RPZP.07.06.00-32-P002/20 pn. Regionalne Pogotowie Kryzysowe współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu państwa. Monika Rybicka 2021-10-19 13:39:44
Treść ogłoszenia - dokument usunięty Monika Rybicka 2021-10-19 13:39:14
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - dokument usunięty Monika Rybicka 2021-10-19 13:38:56
STAROSTA STARGARDZKI OGŁASZA NABÓR NA ZATRUDNIENIE W RAMACH UMOWY ZLECENIA - SPRZĄTACZKA - w ramach projektu nr: RPZP.07.06.00-32-P002/20 pn. Regionalne Pogotowie Kryzysowe współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu państwa. Monika Rybicka 2021-10-19 13:38:12
Wyniki naboru Monika Rybicka 2021-10-18 14:24:15
Zmiana zgłoszenia instalacji emitującej pola elektromagnetyczne dokonana przez P4 Sp. z o.o.: STS0201_D Monika Rybicka 2021-10-18 14:00:40
Wyniki naboru Monika Rybicka 2021-10-18 12:28:02
Zarząd Powiatu Stargardzkiego podaje do publicznej wiadomości wynik pierwszego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własnośc Powiatu Stargardzkiego, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 178 o pow. 0,4134 ha położonej w obrebie ewidencyjnym nr 2 miasta Chociwel. Monika Rybicka 2021-10-15 12:11:52
Ogłoszenie Monika Rybicka 2021-10-15 10:14:13
Zarząd Powiatu Stargardzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Monika Rybicka 2021-10-15 10:10:22
Zarząd Powiatu Stargardzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Monika Rybicka 2021-10-15 10:09:20
Projekt Programu współpracy NGO 2022 r. Monika Rybicka 2021-10-14 14:31:58
Ogłoszenie Monika Rybicka 2021-10-14 14:30:10
KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU STARGRDZKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2022 ROK Monika Rybicka 2021-10-14 14:28:17
Wydział Komunikacji Monika Rybicka 2021-10-12 14:04:11
Monika Rybicka 2021-10-11 13:59:53
ZAPROSZENIE dla przedstawicieli organizacji pozarządowych Monika Rybicka 2021-10-11 13:59:33
Zgłoszenie instalacji emitującej pola elektromagnetyczne dokonane przez P4 Sp. z o.o.: STS1402_A Monika Rybicka 2021-10-11 12:41:02